Kvalitetspolicy

Din trygghet

Kunden i centrum

Fönstermäklarens övergripande kvalitetsmål är att hålla en kvalitetsmässig, långsiktig och uthållig lönsamhet på våra produkter.Våra produkter skall hålla en hög kvalitetsnivå. Våra insatser styrs av myndighetskrav, kundkrav samt affärsmässiga krav på vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat.

Vår mångåriga expertis och nätverk driver våra projekt i hamn

92%
Positiv återkoppling
2410
Genomförda projekt
159
ROT-kunder
5173
Nöjda kunder